Agora Europa

Rob Hoogendorp | +31 (0)6 53 13 08 98 | robhoogendorp@lokaal3.com

Van Rob hoogendorp

Nieuw leven voor oude gebouwen. De campagne Nieuw leven voor oude gebouwen is een initiatief van Agora Europa en wil zoveel mogelijk Amsterdammers betrekken bij de herbestemming en het hergebruik van oude gebouwen.