Onderwijsgeschillen

Rob Hoogendorp | +31 (0)6 53 13 08 98 | robhoogendorp@lokaal3.com

Verslag-LKC
WMS

Stichting Onderwijsgeschillen, hét loket voor het bijzonder en openbaar onderwijs
Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Bundeling van expertise, professionaliteit en efficiënt werken zijn belangrijke uitgangspunten voor Onderwijsgeschillen. Voor sommige commissies van Onderwijsgeschillen is aansluiting verplicht op grond van de wet. Soms is verplichte aansluiting bij cao geregeld. Het werkterrein van de organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs, zowel bijzonder (confessioneel en niet-confessioneel) als openbaar. Stichting Onderwijsgeschillen is de grootste organisatie met de meest ruime ervaring in geschilbeslechting in het Nederlandse onderwijs.